Het expatleven is niet gemakkelijk

Aan de hand van dit minder bekende model voor cultuurschok, dat niet 1 maar 2 periodes van cultuurschok kent, leg ik uit waarom het heel moeilijk is voor een expat om zich helemaal thuis te voelen in een nieuw land.

Lees meer »

De vooruitgang heeft mijn blogonderwerp ingehaald

In September 2023 gaf ChatGPT nog een sterke voorkeur voor Westerse culturen aan, het vond dat Taakgerichte culturen beter, efficiënter en meer zorgvuldig werken. Nu, in januari 2024, geeft het gelukkig meer genuanceerde antwoorden.

Lees meer »

Hoe consumeer jij je informatie?

Een vrij onbekend cultuurverschil is dat in voorkeur voor interne versus externe controle over informatiestromen. Wil je zelf het tempo bepalen waarin je media consumeert, of volg je een vooraf bepaald tempo. Is dit cultuurverschil misschien verantwoordelijk voor het verschil in populariteit van Karaoke tussen Westerse en Aziatische culturen?

Lees meer »

Hofstede’s dimensie Onzekerheidsvermijding uitgelegd

Nederland heeft een gemiddelde onzekerheidsvermijding. Culturen met een hoge onzekerheidsvermijding ervaren veel stress en proberen dat te verminderen door veel (geschreven en ongeschreven) regels te maken. Dit uit zich in veel bureaucratie en/of een religieuze samenleving. Culturen met een lage onzekerheidsvermijding ervaren minder stress in hun dagelijks leven. Dat uit zich in minder behoefte aan bureaucratie, minder precieze regels en een minder religieuze samenleving.

Lees meer »

Kijk uit als je moedertaal Engels is!

Native speakers gebruiken soms hun moedertaal op een manier die moeilijk is voor anderstaligen. Een paar adviezen om goed verstaanbaar te blijven: 1. Bekende woorden gebruiken; 2: Gebruik geen gezegden; 3: Pas op met slang; 4: Wel of juist geen jargon gebruiken; 5: Gebruik geen idiomen

Lees meer »

Uitdagingen bij het geven van feedback

Als je feedback geeft aan iemand uit een minder directe cultuur dan de Nederlandse (dat is dus bijna de hele wereld) let dan op het volgende: Ga ervan uit dat uw indirecte boodschap prima begrepen wordt; Focus op de lange termijn werkrelatie; gedetailleerde instructies geven is vaak prettig voor beginners in hiërarchische culturen.

Lees meer »

Gevaren van nonverbale communicatie

Denk niet dat je een cultuurverschil of taalbarrière kunt overbruggen door non-verbaal te communiceren. Gebaren hebben zeer verschillende betekenissen in verschillende culturen.

Lees meer »

Hofstede’s dimensie Individualisme-Collectivisme uitgelegd

Individualistische culturen beleven de wereld vanuit een ik-perspectief en zijn veel bezig met zelfontplooiing, persoonlijke doelen en voorkeuren. Collectivistische culturen beleven de wereld vanuit een wij-perspectief. Mensen voelen zich vooral onderdeel van hun familie, gemeenschap of werkgever, en nemen beslissingen die goed zijn voor de groep.

Lees meer »

De factor coderen in het communicatiemodel van Shannon en Weaver

Je maakt tientallen beslissingen wanneer je een bericht maakt. Als je binnen je eigen cultuur communiceert, kent je communicatiepartner de meeste codes die je gebruikt, maar als je met iemand uit een andere cultuur communiceert, dan kunnen jouw woorden, gebaren en gedrag heel anders geïnterpreteerd worden dan hoe jij het bedoeld had.

Lees meer »