Cursus Intercultureel Onderhandelen

Internationaal team schudt handen

Succesvol onderhandelen is een vakgebied op zich, en er zien bibliotheken over volgeschreven. Bij onderhandelen met partijen die een andere culturele achtergrond hebben wordt het proces nog ingewikkelder.

 Deze cursus begint bij algemene onderhandelingsstrategieen en onderhandelingsvaardigheden, en gaat vervolgens in op de extra uitdagingen die optreden wanneer de onderhandelingen over culturele grenzen plaatsvinden. UIteraard oefen je met het verbeteren van je eigen internationale onderhandelingsvaardigheden.

Wat leer ik in deze cursus?

Na afloop van deze cursus intercultureel onderhandelen heb je je algemene kennis over onderhandelingsstrategieën en -stijlen verbeterd, en weet je hoe culturele verschillen onderhandelingen beïnvloeden.

Je kan je onderhandelingsstrategie en -stijl aanpassen aan de situatie en je kunt verschillende tools en tactieken inzetten om het resultaat van internationale onderhandelingen te verbeteren.

Stap 1: Kennis opdoen

De training bestaat uit de volgende onderwerpen:

  1. The Art of the Deal; het onderhandelingsproces, onderhandelingsstrategieën en onderhandelingsstijlen
  2. Wat is je voorkeursonderhandelingsstijl en kun je deze aanpassen?
  3. Zichtbare cultuurverschillen (communicatiestijlen) die invloed hebben op onderhandelingen
  4. Onzichtbare cultuurverschillen (culturele waarden) die invloed hebben op onderhandelingen
  5. Culturele sensitiviteit
  6. Dialoog als onderhandelingsmiddel
  7. Harvard Style of Negotiations toegepast in andere culturen
  8. Interculturele onderhandelingsvaardigheden
Stap 2: Oefenen

Een groot deel van de cursustijd besteden we aan het oefenen van je onderhandelingsvaardigheden. Dit doen we door het vergroten van je zelfinzicht door middel van zelftesten en oefeningen. 

We werken aan competentieverwerving door veel onderhandelingssimulaties, maar ook door stellingen, rollenspellen en case opdrachten.

Samenwerken met ieder zijn eigen stukje van de puzzel
Wat is jouw culturele profiel?

Doe de Culturetest om er achter te komen welke culturele aspecten jij gemeen hebt met je internationale contacten

Planet Earth continents. Elements of this image furnished by NASA. 3d rendering
Meer weten?

Heb je vragen over mogelijke onderwerpen, onze ervaring, programma-inhoud of iets anders? Neem contact op en we helpen je graag

Hoe gaan wij te werk?

De cursussen van Globalizen zijn interactief, high-paced, en gebaseerd op praktijksituaties. U kunt anekdotes, zelftests, audiovisuele materialen, praktijkvoorbeelden, opdrachten en case studies verwachten en uiteraard maken we veel gebruik van de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers zelf.

Praktijkgericht

Wij vinden dat een opleiding alleen de moeite waard is als deze bijdraagt aan jouw ontwikkelingsdoelen. Het uitgangspunt van alle cursussen is dat je na het volgen van de cursus beter je werk kunt doen. Waar we spreken over ‘interculturele competenties’ bedoelen we de vaardigheid om in verschillende soorten internationale situaties zo te handelen dat de (communicatie-)doelen bereikt worden.

Wetenschappelijke basis

Onze cursussen zijn gebaseerd op wetenschap, niet op anekdotes of verhalen. De theorieën en het praktijkonderzoek van onder meer Hall, Kluckhohn, Hofstede en GLOBE liggen ten grondslag aan onze trainingen.   

Ervaren docenten

Onze cursussen worden gegeven door ervaren docenten die zowel inhoudelijk experts zijn op het vakgebied van interculturele communicatie, didactische kennis en ervaring hebben, alsook praktijkervaring in internationale omgevingen.  Onze docenten leggen de link tussen de theorie en de dagelijkse realiteit van internationaal zakendoen, en zullen hun ervaringen graag met jou en alle deelnemers delen.

Globalizen staat voor flexibiliteit en duidelijkheid

Onze cursussen zijn zorgvuldig ontwikkeld om op een efficiënte manier zoveel mogelijk kennis over te dragen, maar gelukkig zijn geen van onze programma’s rigide. Wij zullen altijd met je overleggen wat je wilt bereiken met de cursus. Samen zullen we de leerdoelen vaststellen en deze vastleggen in de overeenkomst. De inhoud van de cursus wordt toegespitst op jouw doelen. Zo weet je precies wat je van ons kunt verwachten.

zakenmensen die visitekaartjes uitdelen

de training omvat

€ 1495 ex btw

per deelnemer (min. 4 deelnemers)

optionele uitbreidingen