Verandermanagement en cultuurverandering binnen organisaties

mensen op kantoor

Cultuur is ‘de manier waarop wij dingen doen’ – een verbindende factor tussen mensen.

Vaak wordt er bij de term ‘cultuur’ aan nationale culturen gedacht maar culturen bestaan bij alle groepen dus ook binnen uw organisatie. Een cultuur bestaat vanzelf, door gedeelde normen en waarden en gewoontes die er met de tijd inslijten.

Een 'sterke' organisatiecultuur is niet altijd wenselijk

Cultuur is verbindend maar heeft sterk de neiging om afwijkingen van de norm af te straffen. In de hedendaagse maatschappij waar organisaties innovatief, creatief en wendbaar moeten zijn, is een sterke cultuur net zozeer een liability als een asset en daarom niet iets wat aan het toeval overgelaten kan worden.

Weet u precies wat uw organisatiecultuur is? Hoe ervaren uw stakeholders de sfeer, de manier van samenwerken, de normen en waarden waar uw organisatie voor staat? Komen deze factoren overeen met uw strategie? Is de organisatiecultuur zodanig dat ze uw medewerkers stimuleert?Zo niet, dan is het tijd om aan cultuurverandering te denken! Want een ‘verbindende factor’ kan ook een verstikkende factor, een demotiverende factor, of een creativiteit-uitdovende factor zijn!

Het doel van een cultuurveranderingstraject

Een gezonde, stimulerende, innovatieve organisatiecultuur die organisatiedoeleinden actief ondersteunt.

Een duidelijke cultuur helpt een ‘ik hoor erbij’-gevoel te creëren bij al uw stakeholders (medewerkers, maar ook klanten, partners en toeleveranciers) zonder dat dat betekent dat iedereen zich op dezelfde manier moet gedragen.

Een cultuurveranderingstraject kan alleen succesvol zijn als het in alle lagen van de organisatie en binnen afdelingen wordt ingevoerd, en niet als ‘tool’ of thema-van-het-jaar, maar als onderdeel van het DNA van de organisatie.

Een cultuurveranderingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:
Stap 1: Wat is uw ideaalplaatje?

Cultuur bestaat uit verschillende lagen en bij elke laag moet duidelijk zijn waar uw organisatie voor staat. Dit ideaalplaatje moet passen bij uw core competence en langetermijndoelen.

Stap 2: DNA van de organisatie bepalen.

Wat maakt uw organisatie uniek? Welke aspecten of factoren ‘maken’ de organisatie tot wat zij is? De weg naar de toekomstige situatie kan alleen bepaald worden als u weet waar u nu staat.

Stap 3: Implementatieplan ontwikkelen

In deze stap operationaliseren we het traject van cultuurverandering, en maakt u keuzes over het hoe, wat en wanneer van de veranderingen die plaats moeten gaan vinden.

Stap 4: Implementatietraject

Het implementatietraject bestaat uit strategische en operationele implementatie; Een gedeelte van het traject vindt achter de schermen plaats (bijvoorbeeld het aanpassen van business plannen, regels en procedures) en een gedeelte is heel tastbaar en bestaat uit bijvoorbeeld trainingen van managers en medewerkers, een aanpassing van de samenstelling van uw afdelingen, een nieuw intern communicatiebeleid en het introduceren van nieuwe rituelen.

Stap 5: Borging

Misschien wel de belangrijkste stap; Hoe zorgt u ervoor dat de doorgevoerde veranderingen beklijven en het ‘nieuwe normaal’ worden?

Stap 6: Evalueren.

Wat ging goed, wat zouden we de volgende keer anders doen? 

board, arrow, sign-978179.jpg
Het Taboe op relatiegerichtheid

De Nederlandse cultuur is sterk taakgericht, en taakgericht werken wordt gewaardeerd. Maar onze menselijke natuur is relatiegericht. Mogen we onze relatiegerichte kant wel laten zien in het Nederlandse bedrijfsleven?

Read More »
Ja, maar ZO had ik het niet bedoeld!

Effectieve communicatie draait om hoe je boodschap begrepen wordt door de ontvanger. Om je effectiviteit te vergroten heb ik drie adviezen: 1. Schrijf voor je doelgroep; 2: Gebruik visuele hulpmiddelen; 3: Gebruik Storytelling

Read More »

Cultuur is ‘de manier waarop wij dingen doen’ – een verbindende factor tussen mensen. Vaak wordt er bij de term ‘cultuur’ aan nationale culturen gedacht maar culturen bestaan bij alle groepen dus ook binnen uw organisatie. Een cultuur bestaat vanzelf, door gedeelde normen en waarden en gewoontes die er met de tijd inslijten.

Weet u precies wat uw organisatiecultuur is? Hoe ervaren uw stakeholders de sfeer, de manier van samenwerken, de normen en waarden waar uw organisatie voor staat? Komen deze factoren overeen met uw strategie? Is de organisatiecultuur zodanig dat ze uw medewerkers stimuleert?

Zo niet, dan is het tijd om aan cultuurverandering te denken! Want een ‘verbindende factor’ kan ook een verstikkende factor, een demotiverende factor, of een creativiteit-uitdovende factor zijn!

 

Het gevaar van een sterke organisatiecultuur

Cultuur is verbindend maar heeft sterk de neiging om afwijkingen van de norm af te straffen. In de hedendaagse maatschappij waar organisaties innovatief, creatief en wendbaar moeten zijn, is een sterke cultuur net zozeer een liability als een asset en daarom niet iets wat aan het toeval overgelaten kan worden.

Het doel van een cultuurveranderingstraject

Globalizen kan u helpen om een gezonde, stimulerende organisatiecultuur te creëren die uw organisatiedoeleinden actief ondersteunt. Wij helpen u een duidelijk ‘ik hoor erbij’ gevoel te creëren bij al uw stakeholders (medewerkers, maar ook klanten, partners en toeleveranciers) zonder dat dat betekent dat iedereen zich op dezelfde manier moet gedragen.

Een cultuurveranderingstraject kan alleen succesvol zijn als het in alle lagen van de organisatie en binnen afdelingen wordt ingevoerd, en niet als ‘tool’ of thema-van-het-jaar, maar als onderdeel van het DNA van de organisatie.

Een cultuurveranderingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Stap 1: Wat is uw ideaalplaatje? Cultuur bestaat uit verschillende lagen en bij elke laag moet duidelijk zijn waar uw organisatie voor staat. Dit ideaalplaatje moet passen bij uw core competence en langetermijndoelen.

Stap 2: DNA van de organisatie bepalen. Wat maakt uw organisatie uniek? Welke aspecten of factoren ‘maken’ de organisatie tot wat zij is? De weg naar de toekomstige situatie kan alleen bepaald worden als u weet waar u nu staat.

Stap 3: Implementatieplan ontwikkelen; In deze stap operationaliseren we het traject van cultuurverandering, en maakt u keuzes over het hoe, wat en wanneer van de veranderingen die plaats moeten gaan vinden.

Stap 4: Implementatietraject, bestaande uit strategische en operationele implementatie; Een gedeelte van het traject vindt achter de schermen plaats (bijvoorbeeld het aanpassen van business plannen, regels en procedures) en een gedeelte is heel tastbaar en bestaat uit bijvoorbeeld trainingen van managers en medewerkers, een aanpassing van de samenstelling van uw afdelingen, een nieuw intern communicatiebeleid en het introduceren van nieuwe rituelen.

Stap 5: Borging; Misschien wel de belangrijkste stap; Hoe zorgt u ervoor dat de doorgevoerde veranderingen beklijven en het ‘nieuwe normaal’ worden?

Stap 6: Evalueren.