Ik ben niet woke genoeg!

Ik ben niet woke genoeg!

Hoe reageer je als iemand uit het publiek je verwijt dat je lezing over cultuurverschillen niet woke is omdat je gebruikt maakt van generalisaties?

Tijdens een lezing over cultuurverschillen werd ik geconfronteerd met een kritische vraag vanuit het publiek. Een vrouw bekritiseerde mijn gebruik van culturele generalisaties, waarbij zij beweerde dat mijn benadering te stereotyperend was en geen recht deed aan de individualiteit van mensen binnen een cultuur.

Omdat dit inderdaad het geval is en ik al lang met dit dilemma worstel, antwoordde ik het volgende: “Je hebt gelijk, ik generaliseer en gebruik stereotyperingen in mijn verhaal. Voor mij is het begrijpen van culturele generalisaties een middel om interculturele communicatie te vergemakkelijken. Het is belangrijk om te onthouden dat cultuur een sociaal construct is dat invloed heeft op hoe mensen denken, handelen en communiceren,” legde ik uit. “Mensen vallen terug op de constructen van hun cultuur in spannende en nieuwe situaties. Dat zegt niets over het karakter van het individu, maar wel over hoe hij/zij zich waarschijnlijk zal gedragen tijdens een eerste ontmoeting. Dus het leren kennen van die constructen kan ons helpen om mogelijke verschillen en overeenkomsten tussen culturen te herkennen en te begrijpen.”

Ik voegde eraan toe dat culturele generalisaties en stereotyperingen een startpunt vormen voor individuele kennismaking en wederzijds begrip. Na de eerste paar ontmoetingen is het zeer belangrijk is om open te staan voor individuele variaties binnen een cultuur, om elke persoon als uniek te benaderen en gezamenlijk een prettige en effectieve manier van samenwerken te ontwikkelen.

Door te spreken in culturele generalisaties en stereotypen, kunnen we een basis leggen voor effectieve communicatie en gedrag in interculturele ontmoetingen. Zonder dit houvast kunnen sommige mensen ontmoetingen met mensen uit andere culturen gaan vermijden, wat schadelijk kan zijn voor het bevorderen van onderling begrip.

Ik hoop dat je begrijpt dat ondanks dat generalisaties niet toepasbaar zijn op een persoon, ze toch een waardevol instrument zijn om bruggen te slaan tussen culturen en een meer inclusieve en respectvolle samenleving te bevorderen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *