Home

world map words_sm

Erkennen van de invloed van cultuurverschillen op de efficiëntie en effectiviteit van een organisatie is 80% van de oplossing

Erkenning leidt helaas niet automatisch tot verandering.

... mogen wij u helpen die laatste 20% te bereiken?

Onze klanten