Collegas staand overleggen

Bij een start-up of een innovatie kan het product of de dienst zelf nog voor omzet zorgen, maar zo gauw er concurrentie bestaat, zal de organisatiecultuur de bepalende factor in langdurig succes zijn.

Cultuur is het ‘normaal’ van een groep mensen. Wat is normaal in uw organisatie? Bestaat er een cultuur van kwaliteitsbewaking? Werken uw medewerkers samen of is het belangrijk om ‘de beste’ van een team te erkennen? Hoe worden uw toeleveranciers behandeld? Hoe worden uw klanten aangesproken? 

Deze aspecten worden door uw medewerkers uitgevoerd, maar het is geen individuele keuze. In uw organisatie bestaat een idee van ‘hoe het hoort’, ‘zo doen wij dat hier’, ‘dit is de procedure’. Maar hoe het hoort, hoe er gehandeld wordt en wat de procedures zijn, zijn uiteindelijk keuzes van mensen.

Wat wilt u? Wat draagt bij aan het op lange termijn overleven van de organisatie? En in hoeverre komt dat overeen met hoe de cultuur van uw organisatie nu is? 

De organisatiecultuur bepaalt het succes van een organisatie

Globalizen kan samen met u in kaart brengen welke cultuur er in uw organisatie heerst, in hoeverre deze overeenkomt met een ideale cultuur voor uw organisatie, en vervolgens een traject in gang zetten om een cultuurverandering naar de ideale cultuur te bereiken.

Mensen zijn instinctief tegen verandering. Ook als ze weten dat de nieuwe situatie gunstiger voor ons is. Onderzoek wijst uit dat mensen een (onprettige) bekende situatie prefereren boven een (potentieel prettige) onbekende situatie. Ook ‘loss-aversion’ speelt een grote rol bij verandering; mensen ervaren een verlies als veel pijnlijker dan een even grote winst. Mensen doen veel om verlies te vermijden, ook als ze daarmee winst mislopen.

Dat betekent dat een verandertraject niet snel of eenvoudig is uit te voeren. Om kans op een succesvolle cultuurverandering te hebben, heeft u de volledige commitment van uw managementteam nodig, veel aandacht en veel geduld.

De resultaten zullen absoluut de moeite waard zijn en wij zouden u graag in dit traject begeleiden. Gaat u met ons de uitdaging aan?

Handen schudden over bureau
Heeft u een cultureel effectief team?

Culturetest is een persoonlijkheidstest gebaseerd op culturele typen. U kunt ontdekken of alle cultuurtypen vertegenwoordigd zijn, en waar knelpunten in de samenwerking zouden kunnen ontstaan.

Hands joined9_sm
Meer weten?

Heb je vragen over het aanpassen van een organisatiecultuur? Neem contact op en we helpen je graag

Hoe gaan wij te werk?

Ons voorstel is het volgende stappenplan (volgens de PDCA cycle), maar uiteraard passen wij ons aan uw werkwijze en behoefte aan.

Stap 1: Doelen bepalen; Allereerst bepaalt u wat u voor een succesvolle organisatiecultuur zou betekenen.

Stap 2: Huidige situatie in kaart brengen; Hier kan bijvoorbeeld een cultuurscan bijhoren, de competenties en cultuurtypen van de medewerkers gemeten worden en het huidige niveau van culturele sensitiviteit binnen de organisatie in kaart gebracht worden.

Stap 3: Cultuurveranderingstraject opstellen; Hoe komt u van de huidige situatie (IST) naar de gewenste situatie zoals in stap 1 geschetst (SOLL)? Welke middelen heeft u daarvoor nodig, wat is het beschikbare budget, wat kunt u intern oppakken en waarvoor heeft u externe hulp nodig?

Stap 4: Iteratief proces van strategisch plan naar uitvoerbare SMART doelen, met ijkpunten en evaluatierondes en vastleggen van de ontwikkelde kennis, competenties en procedures.

Stap 5: Borging (de meest belangrijke stap in het proces. Als er geen goede borging plaatsvindt gaan mensen snel terug naar de oude situatie en gaat kennis en kunde verloren).

Stap 6: Evalueren van het proces met Globalizen en afsluiten van de samenwerking.