Cursus Interculturele Communicatie

Deelnemers aan het werk

Interculturele communicatie omvat een breed spectrum aan onderwerpen, van het ontstaan van cultuur en de lagen waaruit cultuur bestaat, via inzicht in de eigen culturele sensitiviteit, tot het overbruggen van  cultuurverschillen in de communicatie en de samenwerking over culturele grenzen.

Deze cursus is geschikt voor iedereen die snel een brede kennis van interculturele communicatie nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij/zij gaat werken in een internationale context, met buitenlandse partners en/of klanten of de organisatie internationaliseert. 

Wat leer ik in deze cursus?

Na het volgen van de cursus heb je een brede basis in het vakgebied interculturele communicatie, van waaruit je je competenties kunt versterken in de (deel-)gebieden die je voor je werk nodig hebt.

Stap 1: Kennis opdoen

De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Het ontstaan van cultuur en het belang van cultuur voor mensen
  2. De ui van cultuur
  3. Cultuur geuit in communicatiestijlen (zichtbaar)
  4. Cultuur geuit in waarden (onzichtbaar)
  5. Je eigen culturele profiel
  6. Vooroordelen en uitsluitingsmechanismen
  7. Het proces naar culturele sensitiviteit
  8. Het overbruggen van cultuurverschillen
Stap 2: Kunnen handelen in de praktijk

Theoretische kennis is alleen nuttig als je ook de link naar de dagelijkse werkpraktijk kunt leggen. Alle sessies zijn zeer interactief en maken de lesstof relevant door ze te koppelen aan de praktijk van de deelnemers. 

We werken aan competentieverwerving aan de hand van testen, oefeningen, stellingen, rollenspellen en case opdrachten.

Group of business people listening to presentation
Wat is jouw culturele profiel?

Doe de Culturetest om er achter te komen welke culturele aspecten jij gemeen hebt met je internationale contacten

Planet Earth continents. Elements of this image furnished by NASA. 3d rendering
Meer weten?

Heb je vragen over mogelijke onderwerpen, onze ervaring, programma-inhoud of iets anders? Neem contact op en we helpen je graag

Hoe gaan wij te werk?

De cursussen van Globalizen zijn interactief, high-paced, en gebaseerd op praktijksituaties. U kunt anekdotes, zelftests, audiovisuele materialen, praktijkvoorbeelden, opdrachten en case studies verwachten en uiteraard maken we veel gebruik van de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers zelf.

Praktijkgericht

Wij vinden dat een opleiding alleen de moeite waard is als deze bijdraagt aan jouw ontwikkelingsdoelen. Het uitgangspunt van alle cursussen is dat je na het volgen van de cursus beter je werk kunt doen. Waar we spreken over ‘interculturele competenties’ bedoelen we de vaardigheid om in verschillende soorten internationale situaties zo te handelen dat de (communicatie-)doelen bereikt worden.

Wetenschappelijke basis

Onze cursussen zijn gebaseerd op wetenschap, niet op anekdotes of verhalen. De theorieën en het praktijkonderzoek van onder meer Hall, Kluckhohn, Hofstede en GLOBE liggen ten grondslag aan onze trainingen.   

Ervaren docenten

Onze cursussen worden gegeven door ervaren docenten die zowel inhoudelijk experts zijn op het vakgebied van interculturele communicatie, didactische kennis en ervaring hebben, alsook praktijkervaring in internationale omgevingen.  Onze docenten leggen de link tussen de theorie en de dagelijkse realiteit van internationaal zakendoen, en zullen hun ervaringen graag met jou en alle deelnemers delen.

Globalizen staat voor flexibiliteit en duidelijkheid

Onze cursussen zijn zorgvuldig ontwikkeld om op een efficiënte manier zoveel mogelijk kennis over te dragen, maar gelukkig zijn geen van onze programma’s rigide. Wij zullen altijd met je overleggen wat je wilt bereiken met de cursus. Samen zullen we de leerdoelen vaststellen en deze vastleggen in de overeenkomst. De inhoud van de cursus wordt toegespitst op jouw doelen. Zo weet je precies wat je van ons kunt verwachten.

Small international classroom

de training omvat

€ 1495 ex btw

per deelnemer (min. 4 deelnemers)

optionele uitbreidingen