Training Internationaal onderhandelen

zakenmensen die visitekaartjes uitdelen

Succesvol onderhandelen is een vaardigheid die in veel beroepsgroepen van pas komt; van leidinggeven tot verkoop en van mediation tot projectmanagement. Het is moeilijk om een goede balans te vinden tussen je eigen belangen (die van de organisatie of het project) en de belangen van de ander, en dan liefst nog op zo’n manier dat er een win-win situatie ontstaat. 

Bij onderhandelen met partijen die een andere culturele achtergrond hebben wordt het proces nog ingewikkelder. Deze training geeft je tips en advies om ook in internationale onderhandelingen een goed resultaat te kunnen bereiken.

Wat leer ik in deze training?

Stap 1: Kennis opdoen

Afhankelijk van de voorkennis van de deelnemers wordt begonnen met de Westerse benadering van onderhandelen, op basis van de meest onderwezen onderhandelingsstrategieën (de Harvard style of negotiation);  onderhandelingsstijlen (Thomas & Kilmann); en onderhandelingstactieken (verschillende bronnen) die aan managementscholen en in professionele cursussen onderwezen worden. Als deze kennis al aanwezig is bij de deelnemers wordt uiteraard meteen verdieping aangeboden. 

De volgende stap is het nuanceren van de Westerse kennis naar onderhandelingsstrategieën en onderhandelingstactieken die in andere culturen meer effectief blijken te zijn. Hierbij wordt onder andere het model van Ting-Toomey gebruikt. 

Tenslotte wordt er aandacht besteed aan de praktische aspecten van onderhandelen die in andere culturen aanwezig zijn. Aspecten zoals hiërarchie, gezichtsverlies, tijdsperceptie en tijdshorizon komen daarbij aan bod. 

Stap 2: Oefenen

Verbeteren van je interculturele onderhandelingsvaardigheid.

Een groot deel van de trainingstijd besteden we aan het geven van praktisch advies hoe te handelen in verschillende situaties. Uiteraard ga je je vaardigheden oefenen aan de hand van testen, oefeningen, stellingen, rollenspellen en case opdrachten.

Samenwerken met ieder zijn eigen stukje van de puzzel
Wat is jouw culturele profiel?

Doe de Culturetest om er achter te komen welke culturele aspecten jij gemeen hebt met je internationale contacten

Planet Earth continents. Elements of this image furnished by NASA. 3d rendering
Meer weten?

Heb je vragen over mogelijke onderwerpen, onze ervaring, programma-inhoud of iets anders? Neem contact op en we helpen je graag

Hoe gaan wij te werk?

De cursussen van Globalizen zijn interactief, high-paced, en gebaseerd op praktijksituaties. U kunt anekdotes, zelftests, audiovisuele materialen, praktijkvoorbeelden, opdrachten en case studies verwachten en uiteraard maken we veel gebruik van de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers zelf.

Praktijkgericht

Wij vinden dat een opleiding alleen de moeite waard is als deze bijdraagt aan jouw ontwikkelingsdoelen. Het uitgangspunt van alle cursussen is dat je na het volgen van de cursus beter je werk kunt doen. Waar we spreken over ‘interculturele competenties’ bedoelen we de vaardigheid om in verschillende soorten internationale situaties zo te handelen dat de (communicatie-)doelen bereikt worden.

Wetenschappelijke basis

Onze cursussen zijn gebaseerd op wetenschap, niet op anekdotes of verhalen. De theorieën en het praktijkonderzoek van onder meer Hall, Kluckhohn, Hofstede en GLOBE liggen ten grondslag aan onze trainingen.   

Ervaren trainers

Onze cursussen worden gegeven door ervaren docenten die zowel inhoudelijk experts zijn op het vakgebied van interculturele communicatie, didactische kennis en ervaring hebben, alsook praktijkervaring in internationale omgevingen.  Onze docenten leggen de link tussen de theorie en de dagelijkse realiteit van internationaal zakendoen, en zullen hun ervaringen graag met jou en alle deelnemers delen.

Globalizen staat voor flexibiliteit en duidelijkheid

Onze cursussen zijn zorgvuldig ontwikkeld om op een efficiënte manier zoveel mogelijk kennis over te dragen, maar gelukkig zijn geen van onze programma’s rigide. Wij zullen altijd met je overleggen wat je wilt bereiken met de cursus. Samen zullen we de leerdoelen vaststellen en deze vastleggen in de overeenkomst. De inhoud van de cursus wordt toegespitst op jouw doelen. Zo weet je precies wat je van ons kunt verwachten.

de training omvat

€ 1995 ex btw

optionele uitbreidingen