Training Cultuurverschillen

Uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat steeds meer bedrijven en organisaties diversiteit en inclusiviteit als noodzakelijke elementen beschouwen bij het slagen van hun (inter-)nationale plannen en ambities. 

Interculturele communicatie gaat echter niet vanzelf. Het kost meer inzet en energie om effectief intercultureel te communiceren dan wanneer u met iemand uit dezelfde cultuur communiceert. Zonder kennis kan het intercultureel samenwerken leiden tot meer misverstanden en daarmee tot gemiste deals, verminderde productiviteit en motivatie.

Wat leer ik in deze cursus?

Deze training heeft tot doel om u inzicht en praktische handvatten te geven waarmee u in staat wordt gesteld om uw internationale targets en ambities sneller en effectiever te realiseren.

Als u praat met iemand uit een andere cultuur gaat het om meer dan alleen maar de simpele do’s en don’ts-lijstjes van een bepaalde cultuur. Bij succesvol en duurzaam internationaal zakendoen en samenwerken is veel belangrijker om ook nadere kennis te nemen van de onzichtbare aspecten van een cultuur. Waarom doen mensen wat ze doen? Wat vinden ze belangrijk in een zakenrelatie? Hoe nemen ze beslissingen? Dit is de kennis die u nodig heeft om effectief zaken te doen.

Het model van Interculturaliteit geeft snel inzicht in de cultuurverschillen die kunnen bestaan, en geeft ook praktisch advies hoe je deze verschillen kunt overbruggen.

Omdat we niet alle 16 aspecten in evenveel detail kunnen bespreken, passen we de focus van de training altijd aan op het soort interculturele contact, de intensiteit van de contacten, en het voorkennisniveau van de deelnemers.

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

  • Modellen en theorieën ter verklaring van cultuurverschillen
  • Effectief en zakelijk omgaan met culturele verschillen (gericht op een land of regio)
  • Verschil in communicatiestijlen en hoe u daarmee om kunt gaan
  • Relaties opbouwen en onderhouden
  • Omgaan met praktische aspecten bij internationaal zakendoen zoals tijd en deadlines, afspraken nakomen, man-vrouw verhouding etc
Training15
Wat is jouw culturele profiel?

Doe de Culturetest om er achter te komen welke culturele aspecten jij gemeen hebt met je internationale contacten

Planet Earth continents. Elements of this image furnished by NASA. 3d rendering
Meer weten?

Heb je vragen over mogelijke onderwerpen, onze ervaring, programma-inhoud of iets anders? Neem contact op en we helpen je graag

Hoe gaan wij te werk?

De cursussen van Globalizen zijn interactief, high-paced, en gebaseerd op praktijksituaties. U kunt anekdotes, zelftests, audiovisuele materialen, praktijkvoorbeelden, opdrachten en case studies verwachten en uiteraard maken we veel gebruik van de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers zelf.

Praktijkgericht

Wij vinden dat een opleiding alleen de moeite waard is als deze bijdraagt aan jouw ontwikkelingsdoelen. Het uitgangspunt van alle cursussen is dat je na het volgen van de cursus beter je werk kunt doen. Waar we spreken over ‘interculturele competenties’ bedoelen we de vaardigheid om in verschillende soorten internationale situaties zo te handelen dat de (communicatie-)doelen bereikt worden.

Wetenschappelijke basis

Onze cursussen zijn gebaseerd op wetenschap, niet op anekdotes of verhalen. De theorieën en het praktijkonderzoek van onder meer Hall, Kluckhohn, Hofstede en GLOBE liggen ten grondslag aan onze trainingen.   

Ervaren trainers

Onze cursussen worden gegeven door ervaren docenten die zowel inhoudelijk experts zijn op het vakgebied van interculturele communicatie, didactische kennis en ervaring hebben, alsook praktijkervaring in internationale omgevingen.  Onze docenten leggen de link tussen de theorie en de dagelijkse realiteit van internationaal zakendoen, en zullen hun ervaringen graag met jou en alle deelnemers delen.

Globalizen staat voor flexibiliteit en duidelijkheid

Onze cursussen zijn zorgvuldig ontwikkeld om op een efficiënte manier zoveel mogelijk kennis over te dragen, maar gelukkig zijn geen van onze programma’s rigide. Wij zullen altijd met je overleggen wat je wilt bereiken met de cursus. Samen zullen we de leerdoelen vaststellen en deze vastleggen in de overeenkomst. De inhoud van de cursus wordt toegespitst op jouw doelen. Zo weet je precies wat je van ons kunt verwachten.

de training omvat

€ 495 ex btw