Consultancy & Coaching

Consultancy vergadering

Consultancy & Coaching

Onder consultancy verstaan wij het geven van advies op maat, aan één persoon of een kleine groep van hetzelfde bedrijf (of bedrijfsonderdeel), geheel toegespitst op de behoeftes en preciese situatie van die persoon en het bedrijf.

Consultancy is nuttig als u:

  • Een zeer specifieke vraag heeft die niet of niet volledig door een meer standaard programma beantwoord kan worden;
  • Zeer snel succes wilt boeken en zo efficiënt mogelijk van onze diensten gebruikt wilt maken;
  • Uw specifieke situatie om een geïndividualiseerde aanpak vraagt;
  • U gedurende een langere periode een partner ´op afroep´ wilt hebben die volledig op de hoogte is van uw plannen en u op punctuele momenten bij kan staan;
  • ZZP-er bent of een kleine onderneming heeft, en niet kunt wachten of niet beschikbaar bent op een ´open inschrijving´ cursus, training of workshop.