Over ons

Over Globalizen

Wij werken vanuit een praktische invalshoek; wij helpen organisaties effectiever te zijn in een internationale context. Daarom hebben al onze trainers uitgebreide internationale werkervaring.

Groep mensen met vlaggetjesslinger

Trainers en filosofie

Wij maken gebruik van een breed netwerk van collega’s, elk met zijn/haar eigen expertisegebieden. De advanced trainingen, de wetenschappelijke basis en didactische strategie worden verzorgd door onze senior trainers.

 

Wij vinden dat het alleen zin heeft om onze services in te schakelen als wij kunnen bijdragen aan het behalen van uw organisatiedoelen. We kunnen alleen van resultaat spreken als de doelen van een training, consultancytraject of strategieontwikkeling op lange termijn behaald worden. Wij gaan dus niet ‘quick in – quick out’.  Uw organisatie en uw medewerkers moeten de kans krijgen om zich andere handelswijzen en vaardigheden ook echt eigen te maken. Dit bereiken we door veel zorg te dragen voor het creëren van draagvlag in de organisatie, voldoende tijd te reserveren voor opvolging en borging van de maatregelen, en altijd oog te houden voor uw specifieke situatie (branche, cultuur, specifieke uitdagingen). Standaardwerk bestaat niet bij ons.

De business case voor de investering is voor de categorie ‘soft skills’ moeilijk exact te berekenen. Voor trainingen kan gesteld worden dat als een medewerker beter zijn handelen op een klant af kan stemmen, hij daardoor meer opdrachten kan binnenhalen. Zijn collega’s bij de uitvoering van opdrachten minder misverstanden ervaren (dus er sneller en efficienter gewerkt kan worden); en de lange termijnrelatie wordt beter, waardoor u niet of minder vaak op zoek moet naar nieuwe partnerschappen.

Onze diensten op het gebied van teamwork, internationalisering, diversiteitsmanagement en cultuurverandering leveren kostenbesparingen op omdat uw personeel zijn werk beter kan doen, de organisatie als geheel innovatiever en meer responsive werkt en u minder ziekteverzuim en turnover heeft omdat uw medewerkers zich thuis voelen.

Iedereen die trainingen voor Globalizen verzorgt heeft in minimaal 4 verschillende landen gewoond en gewerkt en spreekt minimaal 4 talen vloeiend. We hebben cultuurschok, interculturele miscommunicatie, aanpassingsproblemen en incidenten zelf meegemaakt.

Globalizen onderscheidt zich van veel vergelijkbare organisaties doordat haar consultants allemaal jarenlange managementervaring hebben in internationaal zakendoen. Wij hebben eerst onze sporen verdiend in de zakelijke sector, voordat we de overstap maakten naar het consultancy- en trainersvak.

Doordat we managementervaring in internationale organisaties hebben, hebben we aan den lijve ondervonden wat de invloed van een nationale en/of organisatiecultuur op het functioneren van (internationale) medewerkers is. Ook in zakelijke contacten buiten organisaties zijn onuitgesproken verwachtingen en ideeën over wat professioneel gedrag is, bepalend voor het succes van een samenwerking.

Anne-Marie Dingemans MBA

"Bewustwording is 80% van de oplossing."

Mijn interesse in cultuurverschillen is ontstaan uit een moment van inzicht dat ik had terwijl ik in Guatemala aan het werk was (ik faciliteerde talenreizen en vrijwilligerswerk). Ik vroeg me in een moment van cultuurschok af waarom die Guatemalteken niet normaal konden doen. Datzelfde moment realiseerde ik me dat ze dat uiteraard al deden. Hun normaal was alleen niet hetzelfde als mijn normaal. Vanaf dat moment ben ik gaan proberen om de verschillende ‘normalen’ te begrijpen en ermee te werken.

Mijn carriere in business development heeft me de kans gegeven in de VS, Spanje, en Guatemala te wonen en werken en zaken te doen met mensen uit 42 verschillende landen. Omdat ik onze zakenpartners trainingen gaf, heb ik veel ervaring opgedaan in het trainersvak. Na 15 jaar heb ik in 2009 deze twee passies samengevoegd en ben ik Globalizen gestart. 

Ik heb mijn theoretische kennis over internationale onderwerpen en interculturele communicatie kunnen versterken tijdens mijn MBA aan de Bradford School of Management welke ik met Distinction heb kunnen afsluiten. 

Sinds twee jaar doe ik wetenschappelijk onderzoek naar cultuurverschillen en heb ik samen met Patrick Janssen een nieuw model ontwikkeld om zowel cultuurverschillen te duiden als mensen praktische handvatten te bieden om deze cultuurverschillen te overbruggen. Ik ben namelijk van mening dat wetenschap interessant is, maar we ondertussen wel allemaal ons werk moeten kunnen doen!

Anne-Marie Dingemans MBA

Patrick Janssen

Patrick THM Janssen groeide op in Volkel in Oost-Brabant, Nederland, en pas tijdens zijn studie aan Wageningen Universiteit ontmoette hij mensen uit verschillende (sub)culturen met verschillende ‘normalen’ die hem voorheen onbekend waren. Voor zijn studie werkte hij in Ecuador bij CARE International en in de VS bij de US Forest Service. Het was in deze tijd dat hij voor het eerst geïnteresseerd raakte in internationale cultuurverschillen en het effect dat ze hebben op mensen.

Patrick studeerde cum laude af en vertrok naar Ecuador om te gaan werken als junglegids in de Amazone. Tot 1997 verdeelde hij zijn tijd tussen Ecuador en Nederland, waar hij werkte als docent en CEO van internationale (outdoor) touroperator ViaMundi BV. In 1997 verhuisde hij naar Quito, Ecuador. Van daaruit werkte hij als adviseur voor de Wereldbank (o.a. onderzoek naar duurzaamheid en CO2-compensatieprojecten), het Ecuadoraanse Ministerie van Toerisme en NGO’s als Rainforest Concern en UNESCO in Panama.

In 2001 keerde hij terug naar Nederland en werkte hij voor kleine adviesbureaus zoals CEA in Rotterdam (later BuildDesk) en CREM in Amsterdam. In 2005 werd hij gevraagd als COO bij Gyelloba BV om een keten van ecolodges te ontwikkelen in Suriname, Oeganda en Costa Rica. Na een rampzalig bouwproject in Oeganda, waarbij het hotel werd gestolen, ging het bedrijf binnen enkele weken failliet. Patrick keerde terug naar Nederland en startte in 2007 Greybeard Intercultural, waar al zijn vaardigheden en ervaringen samenkwamen in interculturele training, coaching en onderwijs. 

Momenteel schrijft hij boeken, ontwikkelt lesmateriaal voor verschillende instellingen voor hoger onderwijs. werkt hij parttime als docent in het hoger onderwijs, geeft workshops voor bedrijven, traint trainers en docenten in verschillende landen in het gebruik van interculturele modellen en coördineert hij onderzoek naar interculturaliteit.

Patrick T.H.M. Janssen

onze klanten