Internationalisering

bovenaanzicht haven

Internationalisering

Internationaliseren kent twee soorten uitdagingen:

Ten eerste het technische aspect: dit is relevante wet- en regelgeving, belastingvraagstukken, de logistiek en administratie. De technische kant valt grotendeels buiten de expertise van Globalizen.

Ten tweede is er het communicatieve aspect: Zakendoen is mensenwerk! Ook als u een geautomatiseerde webshop opzet heeft dit een communicatieve kant.

Uw klanten zijn namelijk mensen, en die hebben verwachtingen, handelspatronen, voorkeuren, communicatiestijlen, etc. Om succesvol te kunnen verkopen zult u de potentiële klant of toeleverancier moeten overhalen dat u een goed product/service/handelpartner bent.

De communicatieve kant van internationaliseren is wèl de expertise van Globalizen!

Ontwikkel een integrale internationaliseringsstrategie

Nederland is zo’n klein land dat elk groeiend bedrijf op een bepaald moment internationaliseren overweegt. Zit uw organisatie ook in deze fase?

Kiest u voor internationaliseren, dan staan er veel en grote veranderingen op stapel. U heeft behoefte aan expertise en die heeft u misschien nog niet in huis. Globalizen zal u met plezier in dit proces begeleiden. 

Behalve de bovengenoemde technische zaken heeft u ook kennis nodig van de volgende aspecten: 

  • Exportstrategie en marktonderzoek
  • Internationale onderhandelingsvaardigheden
  • Internationale marketing en verkoop
  • Leidinggeven aan een internationaal team

 

Wereldbol met globale technologie
Interculturele competenties meten

Culturetest is een persoonlijkheidstest gebaseerd op culturele typen. Weet u hoe uw communicatiestijlen en normen en waarden aansluiten of botsen met die van uw internationale zakenpartners en medewerkers?

Hands joined9_sm
Meer weten?

Heb je vragen over het internationaliserings-proces? Neem contact op en we helpen je graag

Hoe gaan wij te werk?

Ons voorstel is het volgende stappenplan (volgens de PDCA cycle), maar uiteraard passen wij ons aan uw werkwijze en behoefte aan. 

Stap 1: Doelen bepalen; Allereerst bepaalt u wat u voor een succesvolle internationalisering zou betekenen.

Stap 2: Huidige situatie in kaart brengen; Hier kan een SWOT analyse gemaakt worden, een cultuurscan plaatsvinden en de huidige kennis en competenties binnen de organisatie in kaart gebracht worden.

Stap 3: Internationaliseringsplan opstellen; Hoe komt u van de huidige situatie (IST) naar de gewenste situatie zoals in stap 1 geschetst (SOLL)? Welke middelen heeft u daarvoor nodig, wat is het beschikbare budget, wat kunt u intern oppakken en waarvoor heeft u externe hulp nodig?

Stap 4: Iteratief proces van strategisch plan naar uitvoerbare SMART doelen, met ijkpunten en evaluatierondes en vastleggen van de ontwikkelde kennis, processen en procedures.

Stap 5: Borging (de meest belangrijke stap in het proces. Als er geen goede borging plaatsvindt gaan mensen snel terug naar de oude situatie en gaat kennis en kunde verloren).

Stap 6: Evalueren en afsluiten.