Intercultureel management

Intercultureel management is een managementmethode die gericht is op het maximaliseren van de voordelen die culturele diversiteit binnen een organizatie kan bieden.

Hoeveel tijd en aandacht heb je voor je team?

Diverse teams functioneren ofwel veel beter, ofwel veel slechter dan homogeen samengestelde teams. Bij welke groep hoort jouw team?

Wanneer intercultureel management effectief wordt uitgevoerd vergroot dit de effectiviteit – het behalen van de doelen – van een organizatie. Deze effectiviteit kan betrekking hebben op de concurrentiepositie, omzet, winstgevendheid, continuïteit, dienstverlening, etc.

Hoe kunnen deze positieve gevolgen bereikt worden?

Voor het grootste gedeelte op dezelfde manier waarop Human Resources Management in het ideale geval wordt uitgevoerd; teams worden zo samengesteld (en indien nodig ontwikkeld) dat alle ervaring en vaardigheden die nodig zijn om de doelen van het team te behalen aanwezig zijn, maar ook dat er een synergie en samenwerking ontstaat die ervoor zorgt dat buitengewone resultaten worden behaald. Het is al vele malen bewezen dat binnen organizaties het juist de menselijke factor is die niet door de concurrentie gekopieerd kan worden.

Als je op zoek bent naar een bepaalde karaktereigenschap of manier van werken waarvan je denkt dat het uw huidige team zou complimenteren, zou het te kort door de bocht zijn om in dat geval ‘een Aziaat’ aan te nemen. Wat je wel kunt doen is in de vacatureomschrijving aangeven dat je naar iemand met die bepaalde karaktereigenschap op zoek bent, en de kandidaten hierop testen.

Kennis van culturele verschillen komt het meest van pas in het (h)erkennen van bepaalde gedragspatronen die zonder interculturele kennis verkeerd geïnterpreteerd zouden kunnen worden, en het gebruiken van de diversiteit aan karaktereigenschappen, zienswijzen en manier van werken binnen een team om betere resultaten te kunnen behalen.