multicultureel team in hetzelfde shirt

Diversiteit- en Inclusiviteitsbeleid

Het is een trending topic in de media, alle organisaties ‘moeten’ diversiteit en inclusiviteit stimuleren. Maar weet u ook waarom? En is het ook in uw organisatie nodig? 

Het antwoord op deze vraag is een JA, met een stevige MAAR erachter….  JA, een divers personeelsbestand en een inclusieve organisatiecultuur heeft ontzettend veel voordelen. MAAR, die voordelen ontstaan niet automatisch door het aannemen van mensen met een andere culturele achtergronden. Organisaties die een divers aannamebeleid voeren ‘omdat dit goed is voor ons imago in deze tijd’  ondervinden waarschijnlijk meer hinder van dit beleid dan voordelen.

Diversiteit- en Inclusiviteitsbeleid is beleid, een strategie, een bewuste keuze om te investeren in een personeelsbestand en organisatiecultuur die op een positieve manier bijdraagt aan de doelen van de organisatie.

Bent u bekend met het gevaar van socialisatie?

Zoals hierboven beschreven, diversiteit ontstaat niet vanzelf. Het tegenovergestelde is waar; als er een nieuw lid bij een team komt, dan begint het socialisatieproces. Dat betekent dat op een expliciete maar meer nog op een impliciete manier aan de nieuwe persoon geleerd wordt ‘hoe wij dingen doen’. De verwachting is dat de nieuwe persoon zich hieraan aanpast. Onze psyche is erop ingesteld om dat ook te doen, mensen zijn groepsdieren en willen graag in het team passen.

Diversiteit is er juist op gericht om andere denkwijzen, werkmethodes, invalshoeken te vieren. Socialisatie is precies niet wat er nodig is. 

Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat uw organisatie gebruik maakt van de innovatiekracht, probleemoplossend vermogen en aantrekkingskracht die diversiteit kan bieden? Functioneel diversiteits- en inclusiviteitsbeleid doet precies dat, maar vereist commitment, toewijding en veel tijd van alle medewerkers en management.

Wij helpen u graag in het proces naar een echt diverse organisatie.

papieren poppetjes huidskleuren
Zijn wij Divers?

Culturetest kan gebruikt worden om in kaart te brengen of alle culturele typen in uw organisatie vertegenwoordigd zijn, en bevat advies om eventuele cultuurverschillen te overbruggen.

Hands joined9_sm
Meer weten?

Heb je vragen over het maken van een diversiteitsbeleid en het bouwen aan een inclusieve organisatiecultuur? Neem contact op en we helpen je graag

Hoe gaan wij te werk?

Ons voorstel is het volgende stappenplan (volgens de PDCA cycle), maar uiteraard passen wij ons aan uw werkwijze en behoefte aan.

Stap 1: Bewustwording; Zonder gevoel van urgentie bereikt u geen verandering. Is iedereen in de organisatie op de hoogte van de noodzaak tot diversiteit, de voordelen ervan en de benodigde investering?

Stap 2: Visie creeeren; Schets de gewenste situatie. Hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe benadert u uw klanten en toeleveranciers? Waar staat uw organisatie voor?

Stap 3: Projectplan opstellen; In kaart brengen wat de behoefte is in de verschillende organisatieonderdelen; Wat is er nodig aan procedures (denk aan de sollicitatieprocedure, maar ook de onboarding en de leiderschapsstijl) en wat is de behoefte aan competentieverwerving? Wat is het beschikbare budget, wat kunt u intern oppakken en waarvoor heeft u externe hulp nodig?

Stap 4: Starten van het verandertraject. Vier successen met de hele organisatie; Biedt voldoende ondersteuning in alle organisatieonderdelen; Regelmatige meetmomenten met feedback en bijsturen.

Stap 5: Borging (de meest belangrijke stap in het proces. Als er geen goede borging plaatsvindt gaan mensen snel terug naar de oude situatie en gaat kennis en kunde verloren).

Stap 6: Monitoring met regelmatige herijkingssessies