Workshop omgaan met culturele verschillen

Twee mensen werk overleg

Leuk dat er cultuurverschillen bestaan….. ‘maar wat moet ik hiermee in mijn dagelijks werk?’

Dit is de vraag die wij vaak van deelnemers krijgen. Deze korte workshop is dan bedoeld voor groepen die graag de nadruk leggen op de toepasbaarheid van kennis en adviezen in hun werkzaamheden.

Wat leer ik in deze workshop?

Na het volgen van de workshop ‘Omgaan met culturele verschillen’ kunnen de deelnemers hun kennis over cultuurverschillen gebruiken om als groep betere resultaten te bereiken in hun werk.

Stap 1: Kennis opdoen

Het model van Interculturaliteit geeft snel inzicht in de cultuurverschillen die kunnen bestaan, en geeft ook praktisch advies hoe je deze verschillen kunt overbruggen. Cultuurverschillen bestaan op vier niveaus: 

  1. Zichtbare cultuur / communicatiestijlen;
  2. Verborgen communicatiestijlen;
  3. Professionele waarden; en
  4. Basiswaarden.

Omdat deze workshop zich richt op de praktische toepassing, richten we ons op de zichtbare en snel herkenbare niveaus van cultuur (1 en 2).

Stap 2: Het voordeel van een cultuurverschil inzien

Als een collega of zakenpartner een andere communicatiestijl heeft, dan betekent dat dat hij/zij iets anders goed kan dan jij. Hoe kun je daar je voordeel mee doen? Cultuurverschillen zijn niet vervelend, ze zijn soms tijdrovend, maar we kunnen er altijd ons voordeel mee doen.

Stap 3: Kunnen handelen in de praktijk

Een groot deel van de beschikbare tijd besteden we aan het geven van praktisch advies hoe te handelen in verschillende situaties. Je hoeft je bijvoorbeeld echt niet altijd aan te passen aan de cultuur van de ander. Als het beter is voor het werk, dan mag je ook vragen om een taak op jouw manier aan te pakken. Het onderwerp bespreekbaar maken is de cruciale factor.

 Uiteraard ga je je vaardigheden oefenen aan de hand van testen, oefeningen, stellingen, rollenspellen en case opdrachten

Twee mensen in overleg
Wat is jouw culturele profiel?

Doe de Culturetest om er achter te komen welke culturele aspecten jij gemeen hebt met je internationale contacten

Planet Earth continents. Elements of this image furnished by NASA. 3d rendering
Meer weten?

Heb je vragen over mogelijke onderwerpen, onze ervaring, programma-inhoud of iets anders? Neem contact op en we helpen je graag

Hoe gaan wij te werk?

De workshops van Globalizen zijn interactief, high-paced, en gebaseerd op praktijksituaties. Je kunt anekdotes, zelftests, audiovisuele materialen, praktijkvoorbeelden en opdrachten verwachten en uiteraard maken we veel gebruik van de aanwezige kennis en ervaring van de deelnemers zelf.

Praktijkgericht

Wij vinden dat een zakelijke workshop alleen de moeite waard is als deze bijdraagt aan jouw ontwikkelingsdoelen en die van de organisatie. Het uitgangspunt van alle workshops is dat je na het volgen ervan beter je werk kunt doen.  Omdat workshops meestal korter zijn dan trainingen en meer deelnemers kunnen ontvangen, zijn workshops het meest geschikt als introductie van een onderwerp.

Wetenschappelijke basis

Onze trainingen zijn gebaseerd op wetenschap, niet op anekdotes of verhalen. De theorieën en het praktijkonderzoek van onder meer Hall, Kluckhohn, Hofstede en GLOBE liggen ten grondslag aan onze trainingen.   

Ervaren trainers

Onze workshops worden gegeven door ervaren trainers met jarenlange managementervaring in internationaal zakendoen. Zij begrijpen wat je meemaakt en wat je vragen en uitdagingen zijn, want zij hebben het zelf ook meegemaakt. Onze trainers leggen de link tussen de theorie en de dagelijkse realiteit van internationaal zakendoen, en zullen hun ervaringen graag met je delen.

Globalizen staat voor flexibiliteit en duidelijkheid

Onze workshops zijn zorgvuldig ontwikkeld om op een efficiënte manier zoveel mogelijk kennis over te dragen, maar gelukkig zijn geen van onze programma’s rigide. Wij zullen altijd overleggen wat je wilt bereiken met de workshop. Samen zullen we de leerdoelen vaststellen en deze vastleggen in de overeenkomst. De inhoud van de workshop  wordt toegespitst op jouw doelen en werkomgeving. Zo weet je precies wat je van ons kunt verwachten.

Informeel werkoverleg

de workshop omvat

€ 995 ex btw

optionele uitbreidingen