Ingenieurs bij project

Expat training & Coaching

Wist u dat 70% van de expat-assignments niet geheel afgemaakt worden? In het buitenland werken brengt ontzettend veel uitdagingen met zich mee, zeker in het geval dat de familie van de medewerker meereist.

Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerker en eventueel zijn/haar gezin een productieve en prettige tijd heeft op de buitenlandpost? 

Een goede voorbereiding is het halve werk!

Ondersteunen van expats in de voorbereiding en tijdens de uitzending

Beginnen aan een nieuwe baan is altijd stressvol.  Beginnen aan een nieuwe baan in een ander land is nog een niveau hoger qua stress.

Tegelijkertijd is het werven van een buitenlandse werknemer in tijd en geld een kostbare aangelegenheid. Het is dus in het voordeel van beide partijen dat de medewerker zich thuisvoelt in de organisatie, en kan bijdragen aan de organisatiedoelen.

Helaas wijst onderzoek uit dat internationale medewerkers meer verloop kennen dan nationale medewerkers en zich vaker ongelukkig, eenzaam en/of buitengesloten voelen. Internationale medewerkers hebben een kleiner netwerk van familie en vrienden in Nederland dan nationale medewerkers. Hun werkomgeving is daardoor zeer belangrijk voor hun welzijn.

Hoe gaat uw organisatie ervoor zorgen dat uw internationale medewerkers een goede start hebben bij u, dat ze zich opgenomen voelen in de organisatie en dat ze prettig en langdurig voor u blijven werken?

Businessmen outside2_sm
Geschikt voor uitzending?

Culturetest is een persoonlijkheidstest gebaseerd op culturele typen. Het kan uitstekend gebruikt worden om te zien hoe een medewerker bij een landencultuur past.

Telefoon beantwoorden in verschillende talen
Meer weten?

Heb je vragen over het adequaat begeleiden en voorbereiden van expats? Neem contact op en we helpen je graag

Hoe gaan wij te werk?

Ons voorstel is het volgende stappenplan (volgens de PDCA cycle), maar uiteraard passen wij ons aan uw werkwijze en behoefte aan. 

Stap 1: Doelen bepalen; Allereerst bepaalt u, samen met uw medewerker, wat het resultaat van de training en coaching moet zijn, voor u en voor de medewerker.

Stap 2: Huidige situatie in kaart brengen; Wat is de behoefte van uw medewerker? Welke kennis, vaardigheden en ervaring heeft hij/zij al? Welke kennis is al aanwezig in de organisatie? Wat is de behoefte van de partner/ andere gezinsleden?

Stap 3: Training en Coachingsplan opstellen; Welke trainingen gaat de medewerker volgen? Bij welke trainingen sluit de partner/ andere gezinsleden aan? In hoeverre kan al aanwezige kennis gebruikt worden? Wat is het budget; hoeveel tijd is er beschikbaar?

Stap 4: Ter verzachting van de twee cultureshockperiodes, en voor het inwinnen van advies bij cultuurverschillen tijdens de uitzending is het raadzaam om, op basis van de behoefte van de expat, verschillende coachingsmomenten in te plannen. 

Stap 5: Nabespreking, evaluatie en afsluiting van de begeleiding.