Onboarding internationale medewerkers

Professional in hijab op kantoor

Onboarding internationale medewerkers

Het valt niet te ontkennen dat we in een globaliserende wereld leven. Wij hebben steeds meer internationale contacten, op allerlei gebieden. Er zijn nog maar weinig Nederlandse bedrijven die geen internationale klanten, partners of toeleveranciers hebben. Hoort uw organisatie daar ook bij? En heeft u ook internationale medewerkers?

Heeft u een internationaal team, of wilt u meer internationale medewerkers gaan aannemen en wilt u dat zij zich thuis voelen in uw organisatie, optimaal functioneren en niet snel weer vertrekken?  Laat het integratieproces dan niet op zijn natuurlijke beloop met als risico dat u uw internationale medewerkers niet behoudt of dat zij door groepsdruk hun unieke kwaliteiten verliezen. 

Geef uw internationale medewerkers een optimale start

Beginnen aan een nieuwe baan is altijd stressvol.  Beginnen aan een nieuwe baan in een ander land is nog een niveau hoger qua stress.

Tegelijkertijd is het werven van een buitenlandse werknemer in tijd en geld een kostbare aangelegenheid. Het is dus in het voordeel van beide partijen dat de medewerker zich thuisvoelt in de organisatie, en kan bijdragen aan de organisatiedoelen.

Helaas wijst onderzoek uit dat internationale medewerkers meer verloop kennen dan nationale medewerkers en zich vaker ongelukkig, eenzaam en/of buitengesloten voelen. Internationale medewerkers hebben een kleiner netwerk van familie en vrienden in Nederland dan nationale medewerkers. Hun werkomgeving is daardoor zeer belangrijk voor hun welzijn.

Hoe gaat uw organisatie ervoor zorgen dat uw internationale medewerkers een goede start hebben bij u, dat ze zich opgenomen voelen in de organisatie en dat ze prettig en langdurig voor u blijven werken?

Groep mensen met vlaggetjesslinger
Pas je in het team?

Culturetest is een persoonlijkheidstest gebaseerd op culturele typen. Het kan uitstekend gebruikt worden om te zien hoe een medewerker bij de organisatiecultuur past.

Hands joined9_sm
Meer weten?

Heb je vragen over het onboarden van internationale medewerkers? Neem contact op en we helpen je graag

Hoe gaan wij te werk?

Ons voorstel is het volgende stappenplan (volgens de PDCA cycle), maar uiteraard passen wij ons aan uw werkwijze en behoefte aan. 

Stap 1: Doelen bepalen; Allereerst bepaalt u, samen met uw medewerker, wat het resultaat van de onboarding moet zijn, voor u en voor de medewerker.

Stap 2: Huidige situatie in kaart brengen; Wat wordt er nu aan onboarding gedaan, voor zowel nationale als internationale medewerkers? Wat is het budget voor onboarding?

Stap 3: Projectplan opstellen; Welke bestaande onderdelen kunnen gebruikt worden? Welke onderdelen moeten aangepast worden? Wat moet er nog ontwikkeld worden, wie kan dat doen en op welke termijn?

Stap 4: Pilotproject, Evaluatie, Aanpassen, Definitief proces vastleggen

Stap 5: Evalueren.