De vooruitgang heeft mijn blogonderwerp ingehaald

vooruitgang heeft mijn blogonderwerp ingehaald

Ik wilde eigenlijk een blog schrijven over de vooroordelen van ChatGPT…. blijkt het nu heel erg mee te vallen!

De herfst is altijd een hele drukke periode met projecten en trainingen, dus de inspiratie voor blogs en artikelen die ik dan opdoe bewaar ik om op een later tijdstip uit te werken. 

Op een middag was ik ChatGPT aan het uitproberen en ik was benieuwd wat AI zou schrijven over cultuurverschillen. Tot mijn schrik gaf ChatGPT duidelijk aan dat taakgerichte mensen efficienter en beter werken en dat relatiegerichte mensen minder serieus zijn over hun werk. Omdat dat heel sterk tegen mijn eigen principes ingaat, wilde ik daar onmiddellijk een blog aan wijden. 

Dit heeft natuurlijk te maken met de opzet van AI; het maakt gebruik van al bestaande informatie en veel informatie is door mensen uit Westerse culturen op het internet gezet. AI is niet op zoek naar een genuanceerde mening, en het weet ook niet dat een afwijkend uitgangspunt net zo valide kan zijn. AI geeft een gemiddelde, of een meest voorkomende mening maar kan daar zelf niet over nadenken.

Nu de tijd gekomen was om dit blog uit te werken had ik het kernargument al helemaal in mijn hoofd, en begon ik met een simpele test om dat argument kracht bij te zetten. En, wat blijkt? AI heeft bijgeleerd! Ik heb aan ChapGPT gevraagd: ‘Wat zijn de drie grootste verschillen tussen taakgerichte en relatiegerichte communicatiestijlen?’ (zonder extra prompts) en dit schreef het:

Cultuurverschillen tussen taakgerichte en relatiegerichte communicatiestijlen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke culturele context. Hier zijn enkele algemene overwegingen:

 1. Individueel versus Collectief:
  • Taakgerichtheid: In sommige culturen ligt de nadruk op individuele prestaties, waarbij de taak het belangrijkst is. Hierbij wordt efficiëntie, logica en resultaatgerichtheid gewaardeerd.
  • Relatiegerichtheid: Andere culturen hechten meer waarde aan collectieve harmonie en relaties. De nadruk ligt op het creëren van een ondersteunende groepsdynamiek en het vermijden van conflicten om de relaties te behouden.
 2. Hiërarchie en Machtsafstand:
  • Taakgerichtheid: Culturen met een lage machtsafstand hechten mogelijk meer waarde aan directe communicatie en gelijkwaardigheid in de taakuitvoering. In culturen met een hoge machtsafstand kan er meer nadruk liggen op formele hiërarchieën.
  • Relatiegerichtheid: Relatiegerichte culturen kunnen een meer egalitaire benadering van hiërarchie hebben, waarbij persoonlijke relaties de communicatiedynamiek kunnen beïnvloeden.
 3. Expressie van Emoties:
  • Taakgerichtheid: In sommige culturen wordt emotie als secundair beschouwd aan de taak en wordt verwacht dat communicatie objectief en neutraal is.
  • Relatiegerichtheid: Andere culturen kunnen de uitdrukking van emoties als natuurlijk beschouwen in de communicatie, omdat het bijdraagt aan de opbouw van relaties en begrip.
 4. Contextuele Communicatie:
  • Taakgerichtheid: Cultures may prefer direct and explicit communication, where the focus is on the task at hand, and information is conveyed clearly.
  • Relatiegerichtheid: In andere culturen kan communicatie meer indirect zijn, met aandacht voor context en subtiliteiten om de relaties te behouden.

Het is belangrijk om te benadrukken dat individuen binnen een cultuur variëren, en deze algemene observaties kunnen niet van toepassing zijn op iedereen. Het begrijpen van cultuurverschillen helpt echter bij effectieve interculturele communicatie en het opbouwen van succesvolle relaties.

Ik vond het een mooi genuanceerd verhaal, zonder overduidelijke negatieve stereotyperingen of oordelen over de ene of de andere stijl. Ik wil nu niet ingaan op de keuze die ChatGPT maakt voor welke onderwerpen het koos en het gebrek aan bronvermeldingen, dat zijn andere beperkingen dan die waar ik naar op zoek was.

Concluderend; in enkele korte maanden heeft ChapGPT grote vooruitgang geboekt in het meer neutraal verwoorden van verschillen en daar ben ik erg blij mee want mijn uitgangspunt is dat elke cultuur kenmerken heeft die waardevol zijn en dat we niet kunnen stellen dat een culturele stijl ‘beter’ is dan een andere.

PS Ik heb geen idee waarom een in het Nederlands opgestelde prompt een antwoord oplevert dat 90% in het Nederlands geschreven is maar dan 1 Engelse zin ertussen heeft staan!?!?!

PSPS Om de image generator te testen heb ik ChatGPT gevraagd een beeld van zichzelf te laten zien. Dit is het resultaat.

Learn From Industry Leaders

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Learn at Your Own Pace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Professional Certification

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *