Waardeloos: de beste levensinstelling

Jouw waarden bepalen wat je belangrijk vindt, maar waarden zijn onzichtbaar. Daarom kun je aan het gedrag van een andere cultuur (als je die niet heel goed kent) niet zien welke waarden zij hebben. Het is dus nutteloos om een oordeel te vormen over een andere cultuur als je niet weet wat hun waarden zijn.

Lees meer »

Hoe pas je je communicatie aan je gesprekspartner aan?

USA: taakgerichte cultuur, maar een emotionele communicatiestijl; Actieve woorden; Sportmetaforen; Concrete vervolgstappen
China: Confucianistisch; Respectvol en correct; Geen gezichtsverlies veroorzaken; Lange termijn
Arabische culturen; Relatiegericht; Zoek de verbinding; Ben een waardevolle connectie; Welbespraakt.

Lees meer »

Discriminatie houdt zichzelf in stand

Discriminatie wordt doorgegeven van generatie op generatie. Als de meerderheidscultuur zich onderscheidt van een minderheidscultuur, dan gaat de minderheid sterkere samenhang vertonen om zich te beschermen tegen de meerderheid.

Lees meer »

Leiderschap in verschillende culturen

Coachend leiderschap heeft de voorkeur in taakgerichte culturen; Parental (vaderlijk/moederlijk) leiderschap in relatiegerichte culturen; en in zingevingsgerichte culturen vinden mensen harmonieus leiderschap het fijnst.

Lees meer »

Weinig hierarchie in Nederland

Koppel je macht aan rollen of aan mensen? Als je macht aan een rol koppelt, is die macht vooral praktisch en kun je hem in een andere situatie loslaten. Als je macht aan een persoon koppelt, dan heeft de persoon die macht altijd, ook in andere situaties en omstandigheden.

Lees meer »

Zijn landenscores uit de 20e eeuw nog wel relevant?

Zijn landenscores die in de 20ste eeuw verkregen zijn, nog wel relevant? Dit is een reële zorg, aangezien gegevens over cultuurverschillen zijn verzameld vanaf 1967, met tienduizenden vragenlijsten die nu meer dan 30 jaar oud zijn. De wereld is intussen flink veranderd! https://www.youtube.com/watch?v=eyzrHAAEcnQ Als bekendste model voor het verklaren van

Lees meer »

Zijn waarden nog waardevol?

Zijn waarden nog waardevol? Omdat de basiswaarden van culturen al duizenden jaren geleden zijn ontstaan, kun je je afvragen hoe relevant ze vandaag de dag nog zijn. https://www.youtube.com/watch?v=bfEP5GJBmpM&t=1s Culturen zijn ontstaan op het moment dat mensen in groepen zijn gaan samenleven en een manier vonden om hun waarden binnen een

Lees meer »