Uncategorized

Uitdagingen bij het geven van feedback

Als je feedback geeft aan iemand uit een minder directe cultuur dan de Nederlandse (dat is dus bijna de hele wereld) let dan op het volgende: Ga ervan uit dat uw indirecte boodschap prima begrepen wordt; Focus op de lange termijn werkrelatie; gedetailleerde instructies geven is vaak prettig voor beginners in hiërarchische culturen.

Uitdagingen bij het geven van feedback Meer lezen »

Hofstede’s dimensie Individualisme-Collectivisme uitgelegd

Individualistische culturen beleven de wereld vanuit een ik-perspectief en zijn veel bezig met zelfontplooiing, persoonlijke doelen en voorkeuren. Collectivistische culturen beleven de wereld vanuit een wij-perspectief. Mensen voelen zich vooral onderdeel van hun familie, gemeenschap of werkgever, en nemen beslissingen die goed zijn voor de groep.

Hofstede’s dimensie Individualisme-Collectivisme uitgelegd Meer lezen »

Hoe pas je je communicatie aan je gesprekspartner aan?

USA: taakgerichte cultuur, maar een emotionele communicatiestijl; Actieve woorden; Sportmetaforen; Concrete vervolgstappen
China: Confucianistisch; Respectvol en correct; Geen gezichtsverlies veroorzaken; Lange termijn
Arabische culturen; Relatiegericht; Zoek de verbinding; Ben een waardevolle connectie; Welbespraakt.

Hoe pas je je communicatie aan je gesprekspartner aan? Meer lezen »

Interne vs externe controle over de snelheid van absorberen van berichten

Zijn waarden nog waardevol? Omdat basiswaarden al duizenden jaren geleden zijn ontstaan, kun je je afvragen hoe relevant ze vandaag de dag nog zijn. Culturen zijn ontstaan op het moment dat mensen in groepen zijn gaan samenleven en een manier vonden om hun waarden binnen een grote groep te delen. Dit gebeurde door het vertellen

Interne vs externe controle over de snelheid van absorberen van berichten Meer lezen »