Britse indirecte communicatie helpt de Nederlander in de problemen

Home blogging setup

BRITSE INDIRECTE COMMUNICATIE HELPT DE NEDERLANDER IN DE PROBLEMEN

Wanneer er over verschillen in communicatiestijl gesproken wordt, dan komt het verschil tussen directe en indirecte communicatie vrij snel aan bod. En het Verenigd Koninkrijk ook, omdat ze zo’n aparte positie innemen!

De Westerse landen communiceren direct, dat wil (onder meer) zeggen dat woorden precies weergeven wat de boodschap van het bericht is, dat er niet meer woorden gebruikt worden dan nodig om de boodschap over te brengen, en dat er een voorkeur bestaat voor het opschrijven van informatie.

Indirecte culturen gebruiken vaak meer woorden, maar de boodschap zit niet (volledig) in de woorden. De boodschap van het bericht kan ook verpakt zijn in datgene wat juist níet gezegd wordt. Om de boodschap correct te kunnen begrijpen, moet de luisteraar tussen de woorden door kunnen horen. Vandaar dat in indirecte culturen een voorkeur bestaat voor het gesproken woord, omdat in persoonlijke communicatie de benodigde nuances beter overgebracht kunnen worden.

Als we het over de wereldwijde verdeling van stijlen hebben, wordt West-Europa gekenmerkt door een overwegend directe communicatiestijl (die snel indirecter wordt naarmate je naar het Zuiden gaat), het mediterrane gebied (inclusief Frankrijk), Oost-Europa en Rusland zitten in het midden, Latijns-Amerika, Arabische culturen en het Nabije Oosten kennen een indirecte stijl, en de Oost-Aziatische gebieden een sterk indirecte stijl. Dit is natuurlijk een erg globale indeling, maar het is nuttig om te weten waar men een gebied min of meer moet plaatsen. De grote uitzondering in dit verhaal zijn de Angelsaksische landen. Intuïtief schaart men deze landen onder West Europa, maar de VS, Canada en de UK hebben een indirecte communicatiestijl, ongeveer op het niveau van Latijns-Amerika.

Deze misrekening leidt tot problemen, specifiek bij Nederlanders. Nederlanders hebben namelijk de handicap dat we goed Engels spreken en verstaan, qua humor vaak op één lijn zitten, en dankzij Engelse televisieprogramma’s het idee hebben dat wij Britten goed begrijpen. Als het om waardering voor Faulty Towers en The Life of Brian gaat dan klopt dat ook zeker, maar in de zakenwereld komen we nogal eens in de problemen. Door onze zeer directe communicatiestijl nemen wij boodschappen letterlijk, maar dat was nu net niet de bedoeling van de Brit. Hij heeft, door zijn indirecte communicatiestijl, zijn boodschap juist níet in de precieze woorden gelegd.

Kijk naar het onderstaande schema dat ik regelmatig op internet voorbij zie komen, maar kijk eerst alleen naar de linkerkolom. Snap je de boodschap? Zo niet, kijk dan uit als je met Britten samen gaat werken! (dubbelklikken om de tabel groter te maken)

This page is Amazing

Learn From Industry Leaders

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Learn at Your Own Pace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Professional Certification

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *