Wat betekent management in andere landen?

Home blogging setup

wat betekent management in andere landen?

De ideeën die medewerkers hebben over hoe hun baas zich hoort te gedragen verschilt enorm in verschillende culturen. Een internationaal actieve manager zal de flexibiliteit moeten hebben om zijn/haar leiderschapsstijl aan de culturele context aan te passen.

De culturele dimensie die de verschillende verwachtingen die mensen hebben over leiderschap is het eerst beschreven door Hofstede, die deze dimensie de naam ‘machtsafstand’ heeft gegeven.

Nederland heeft een zeer kleine machtsafstand, en mensen uit andere culturen raken vaak verward als ze rondlopen bij een Nederlands bedrijf. Ze kunnen namelijk niet (snel) vaststellen wie de baas is. Ze zien een groep mensen die zich op kantoor of in een vergadering allemaal als gelijken gedragen. Ze zien zowel jonge als oude mensen initiatief tonen, hun mening verkondigen, en ook in de omgangsvormen kunnen ze weinig verschil ontdekken.

In landen met een hoge machtsafstand zijn de hierarchische verhoudingen juist wel snel te identificeren. De baas is de baas, en dit kun je zien aan zijn kleding, houding, taalgebruik, en zeker ook uit de houding en het gedrag van zijn medewerkers.

In een hoge machtsafstandsland, bijvoorbeeld, wordt een manager geacht de antwoorden op de meeste vragen van zijn ondergeschikten te weten. Onderzoek heeft uitgewezen dat 45 procent van de Japanse werknemers dit inderdaad vindt, terwijl maar 7 procent van de Zweedse respondenten dit antwoord gaf.

De meeste Oost-Aziatische landen zijn hoge machtsafstandculturen. Een van de redenen hiervoor is de sterke invloed van het confucianisme. Confucius geloofde dat de mens in harmonie met het universum is als iedereen zijn positie in de samenleving respecteerde. Het Confuciaanse sociale netwerk bestaat uit een systeem van onderling afhankelijke verhoudingen, waarbij de lagere niveaus de hogere niveaus gehoorzamen in ruil voor mentorschap en bescherming.

Mensen uit lage machtsafstandslanden hebben vaak de neiging veel nadruk te leggen op de gehoorzaamheid die verwacht wordt, maar zij vergeten daarbij dat de hoger geplaatste persoon veel verantwoordelijkheden heeft, namelijk het beschermen en zorgen voor zijn personeel en kinderen.

Natuurlijk is het wennen voor een persoon die opgegroeid is in een lage machtsafstandscultuur om leiding te geven in een team van mensen met een hoge machtsafstandscultuur. Maar als je je verantwoordelijkheden als coach en verzorger serieus neemt, dan kan het ook heerlijk zijn om te zien hoe je team gemotiveerd en nauwgezet jouw instructies uitvoert zonder elk detail in twijfel te trekken.

Een internationale manager moet de positieve kanten van beide leiderschapsstijlen kunnen zien en beide stijlen in kunnen zetten afhankelijk van de situatie.  Hij moet om zich heen kunnen kijken en kunnen leren van andere leiders om hem heen, en kunnen begrijpen waar zijn team op een bepaald moment behoefte aan heeft. 

This page is Amazing

Learn From Industry Leaders

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Learn at Your Own Pace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Professional Certification

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *