Zijn landenscores uit de 20e eeuw nog wel relevant?

Home blogging setup

Zijn landenscores die in de 20ste eeuw verkregen zijn, nog wel relevant?

Dit is een reële zorg, aangezien gegevens over cultuurverschillen zijn verzameld vanaf 1967, met tienduizenden vragenlijsten die nu meer dan 30 jaar oud zijn. De wereld is intussen flink veranderd!

Als bekendste model voor het verklaren van cultuurverschillen is er ook kritiek op het Hofstede-model voor cultuurverschillen. Dit is begrijpelijk en noodzakelijk om de wetenschappelijke integriteit te behouden. Waar zou de wereld naartoe gaan als we geen kritiek meer zouden kunnen accepteren?

Een vraag die regelmatig wordt gesteld door studenten van het Hofstede-model, is of de berekende landenscores vandaag de dag nog steeds relevant zijn? Dit is een reële zorg, aangezien gegevens zijn verzameld vanaf 1967, met tienduizenden vragenlijsten die nu meer dan 30 jaar oud zijn. De wereld is intussen flink veranderd!

Het korte antwoord is NEE

Het langere antwoord is dat culturen inderdaad in de loop van de tijd veranderen. Met name met economische ontwikkeling worden de mensen in een cultuur individualistischer en neemt de machtsafstand af.

Verder kan worden beargumenteerd dat sinds vrouwen de werkplek hebben betreden en in westerse landen de arbeidsparticipatie van vrouwen nu die van mannen benadert, dat dit van invloed moet zijn op hoe vooral masculinene/assertive landen kijken naar de bijdrage van vrouwen aan de doelen van de organisatie, maar ik heb geen onderzoek kunnen vinden die deze stelling bevestigt.

We weten echter uit longitudinale onderzoeken, zoals het onderzoek van Hofstede en nu de World Values Survey en de GLOBE-onderzoeken, dat de scores van culturen (dus als je alle individuele resultaten bij elkaar optelt in een landenscore) heel, heel langzaam veranderen.

Cultuur is de collectieve verzameling regels die een hele grote groep mensen onderschrijft. Als een paar individuen (zeg een nieuwe generatie) veranderen in vergelijking met hun ouders, verandert de totaalscore maar weinig.

Ten slotte, en dit is de belangrijkste factor; alle landen bewegen zich in dezelfde richting, of misschien naar het midden. Hierdoor blijft de relatieve positie van de culturen behouden. Japan is een erg masculien land vergeleken met alle andere landen en zelfs als het minder masculien is dan 50 jaar geleden, is het nog steeds een erg masculien land in vergelijking met alle andere.

Dus het lange antwoord is: JA, maar het maakt niet uit.

Geraadpleegde bronnen: 
  • Hofstede, G. (1991) Cultures and Organizations: Software of the mind. USA: McGraw-Hill USA
  • Beugelsdijk, S., Maseland, R., & van Hoorn, A. (2015). Are scores on Hofstede’s dimensions of national culture stable over time? A cohort analysis. Global Strategy Journal, 5(3), 223-240.
  • Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.) (2014) World Values Survey: All Rounds – Country-Pooled Datafile Version: https://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWVL.jsp . Madrid: JD Systems Institute.
  • Zhao, H.-Y., Kwon, J.-W. & Yang, O.-S. (2016) Updating Hofstede’s Cultural Model and Tracking Changes in Cultural Indices. Journal of International Trade & Commerce, 12-5, pp. 85-106

Learn From Industry Leaders

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Learn at Your Own Pace

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Professional Certification

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *