Kijk uit als je moedertaal Engels is!

Native speakers gebruiken soms hun moedertaal op een manier die moeilijk is voor anderstaligen. Een paar adviezen om goed verstaanbaar te blijven: 1. Bekende woorden gebruiken; 2: Gebruik geen gezegden; 3: Pas op met slang; 4: Wel of juist geen jargon gebruiken; 5: Gebruik geen idiomen

Kijk uit als je moedertaal Engels is! Meer lezen »