Internationaliseringsstrategie

De eerste stap naar internationalisering maakt u wanneer u zich realiseert dat u benieuwd bent welke kansen voor in- en verkoop er buiten de grenzen van Nederland liggen voor u. Hiermee begint het belangrijkste proces: het bepalen van een strategie.

Een internationaliseringsstrategie bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Marktonderzoek (Is er markt? Zo ja, waar? Hoe groot is de markt? Wat zijn de kenmerken van de markt? Wat doet de concurrentie?)
  • Doelen (Wat wil ik concreet bereiken?)
  • Concreet plan van aanpak (Hoe gaan we dit aanpakken? Tijdlijn? Budget? Interne organisatie)

Een strategisch plan is het resultaat van het nadenken over bovenstaande vragen. Zo´n plan hoeft absoluut geen tig pagina´s tellend document vol met dure woorden te zijn, maar moet wel concrete beslissingen, actiepunten en meetbare doelen bevatten.

Alleen zo kunt u gaandeweg en achteraf controleren of het internationaliseren u heeft gebracht wat u ervan verwachtte.

Graag helpen wij u een internationaliseringsstrategie op te stellen. Onze hulp kan variëren van samen een paar uur brainstormen waarna u zelf het plan opstelt, tot het laten onderzoeken en schrijven van een gedetailleerd plan door een Globalizen consultant, èn alles daartussenin.

Bovenstaande geldt voor zowel het internationaal verkopen als het inkopen. Ook voor het vinden van een geschikte toeleverancier is het nuttig om uw doelen eerst duidelijk voor u zelf vast te stellen.

 

 

 

Gerelateerde informatie