Intercultureel management

Intercultureel management is een managementmethode die gericht is op het maximaliseren van de voordelen die culturele diversiteit binnen een organizatie kan bieden.

Wanneer intercultureel management effectief wordt uitgevoerd vergroot dit de effectiviteit – het behalen van de doelen – van een organizatie. Deze effectiviteit kan betrekking hebben op de concurrentiepositie, omzet, winstgevendheid, continuïteit, dienstverlening, etc.

 

Hoe kunnen deze positieve gevolgen bereikt worden?

Voor het grootste gedeelte op dezelfde manier waarop Human Resources Management in het ideale geval wordt uitgevoerd; teams worden zo samengesteld (en indien nodig ontwikkeld) dat alle ervaring en vaardigheden die nodig zijn om de doelen van het team te behalen aanwezig zijn, maar ook dat er een synergie en samenwerking ontstaat die ervoor zorgt dat buitengewone resultaten worden behaald. Het is al vele malen bewezen dat binnen organizaties het juist de menselijke factor is die niet door de concurrentie gekopieerd kan worden.

Binnen deze sectie kun je uitgebreide informatie vinden over cultuurverschillen en over de voor- en nadelen die elk cultureel aspect met zich mee brengt. Deze kennis kun je gebruiken bij het leidinggeven aan je interculturele team. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat individuele verschillen vele malen groter zijn dan verschillen tussen culturen.

Als je op zoek bent naar een bepaalde karaktereigenschap of manier van werken waarvan je denkt dat het uw huidige team zou complimenteren, zou het te kort door de bocht zijn om in dat geval ‘een Aziaat’ aan te nemen. Wat je wel kunt doen is in de vacatureomschrijving aangeven dat je naar iemand met die bepaalde karaktereigenschap op zoek bent, en de kandidaten hierop testen.

Kennis van culturele verschillen komt het meest van pas in het (h)erkennen van bepaalde gedragspatronen die zonder interculturele kennis verkeerd geïnterpreteerd zouden kunnen worden, en het gebruiken van de diversiteit aan karaktereigenschappen, zienswijzen en manier van werken binnen een team om betere resultaten te kunnen behalen.

 

“Bewustwording van de voordelen van deze diversiteit
en een positieve en flexibele houding
van het hele team ten opzichte
van diversiteit is noodzakelijk
om dit te kunnen bewerkstelligen”

 

Het natuurlijke proces binnen een groep is namelijk dat er (geschreven en ongeschreven) regels voor gedrag bestaan, en dat een nieuw groepslid zich zo snel mogelijk aan deze regels moet aanpassen. Dit proces heet socialisatie, vindt voor het grootste gedeelte volkomen onbewust plaats en maakt gebruik van behoorlijk krachtige psychologische processen. Het natuurlijke proces is dus niet dat als je een zwarte druppel in een emmer witte verf doet dat de hele emmer een beetje grijs wordt, maar dat die zwarte druppel door de witte verf zo snel mogelijk wit gemaakt wordt! Je kunt je voorstellen hoe die zwarte druppel zich voelt…

Concluderend; succesvol intercultureel management vraagt veel van een leidinggevende en zijn team, maar is zeker de moeite waard, niet alleen voor de organizatie, niet alleen voor de medewerker met de andere culturele achtergrond, maar voor alle werknemers. Want, zoals hierboven aangegeven zijn de individuele verschillen tussen mensen veel groter dan de verschillen tussen culturen, dus op het moment dat een team opener en flexibeler is ten opzichte van ‘anders zijn’ zullen alle teamleden zich prettiger en vrijer voelen om volledig zichzelf te zijn. Hier zullen de grootste voordelen behaald worden.

Lees meer over onze Training Leidinggeven aan Internationale Teams

 

 

 

Gerelateerde diensten