Basiscursus cultuurverschillen – Open inschrijving training

Inhoud

Uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat steeds meer bedrijven en organisaties kennis van vreemde talen en inzicht in (inter-)culturele aspecten als noodzakelijke competenties beschouwen bij het slagen van hun internationale plannen en ambities. Het is gemakkelijk om vanuit vooroordelen en stereotyperingen te denken, maar daarmee lopen we unieke kansen mis.

Internationaal zakendoen geeft u toegang tot meer toeleveranciers, meer afnemers en nichemarkten – maar u heeft ook meer concurrentie. Internationale medewerkers stimuleren de innovatie en creativiteit van uw onderneming, maar kunnen ook leiden tot meer misverstanden en daarmee tot verminderde productiviteit en motivatie.

Deze training heeft tot doel om u inzicht en praktische handvatten te geven waarmee u in staat wordt gesteld om uw internationale targets en ambities sneller en effectiever te realiseren.

Als u praat met iemand uit een andere cultuur gaat het om meer dan alleen maar de simpele do’s en don’ts-lijstjes van een bepaalde cultuur. Bij succesvol en duurzaam internationaal zakendoen en samenwerken is veel belangrijker om ook nadere kennis te nemen van de onzichtbare aspecten van een cultuur. Waarom doen mensen wat ze doen? Wat vinden ze belangrijk in een zakenrelatie? Hoe nemen ze beslissingen? Dit is de kennis die u nodig heeft om effectief zaken te doen.

 

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

  • Modellen en theorieën ter verklaring van cultuurverschillen
  • Effectief en zakelijk omgaan met culturele verschillen (gericht op een land of regio)
  • Verschil in communicatiestijlen en hoe u daarmee om kunt gaan
  • Relaties opbouwen en onderhouden
  • Omgaan met praktische aspecten bij internationaal zakendoen zoals tijd en deadlines, afspraken nakomen, man-vrouw verhouding etc.

 

Doel

Na het volgen van de training heeft u:

  • Kennis en inzicht in cultuurverschillen
  • Inzicht in de manier waarop normen en waarden gedrag aansturen
  • Kennis en inzicht in de manier waarop cultuurverschillen de zakelijke etiquette beïnvloeden
  • Geoefend met het overbruggen van cultuurverschillen in praktijksituaties
  • Interculturele competentie; vaardigheid in het omgaan met cultuurverschillen

 

Trainingsmethode

Het accent van de training ligt op de werksituatie van de deelnemers. De training is zeer interactief. We gebruiken een mix van methodes, zoals kennisoverdracht (uitleg), praktijkvoorbeelden, multimedia, groepsdiscussie, case studies, tests, oefeningen en rollenspellen.

De training is dus niet alleen gericht op het verkrijgen van theoretische kennis en inzicht maar vooral op het verbeteren van uw vaardigheid. Na het volgen van de workshop omgaan met culturele verschillen kunt u uw kennis over cultuurverschillen toepassen in de werksituatie waardoor er doeltreffender met niet-autochtone partijen samengewerkt kan worden.

 

Voor wie

Deze training is vooral bedoeld voor CEO’s, HR managers, lijn- en stafmanagers, en overige medewerkers van internationaal opererende bedrijven of organisaties.

Aantal deelnemers

Het maximale aantal deelnemers is: 12

Duur en locatie van de training

De training duurt 1 dag en vindt plaats op onze trainingslocatie in Utrecht.

Kosten

495,- euro per deelnemer (2 of meer deelnemers van hetzelfde bedrijf/organisatie betalen
€ 300,- p.p.). Prijzen zijn excl. btw, en incl. materiaalkosten, koffie, thee en een luxe lunch.

Certificaat

Deelnemers krijgen na afloop van de training een certificaat uitgereikt.

 

Aanmelden

U kunt zich door middel van onderstaand formulier aanmelden voor deze training. Na het ontvangen van uw aanmelding krijgt u een bevestiging van de aanmelding en wordt u op de deelnemerslijst geplaatst. 4 weken voor de training ontvangt u een deelnamebevestiging en factuur. De kosten van de training moeten voor aanvang van de training voldaan zijn.

[contact-form-7 id="951" title="OI - Basiscursus cultuurverschillen"]